Het kind als spiegel van de ouders

Het kind als spiegel van de ouders

Een kind is vanaf de zwangerschap verbonden met het innerlijke gevoel van de ouders. Het voelt wat de ouders voelen. Het is echter nog niet in staat om dit te begrijpen. Het voelt alleen maar. Gevoelens van de ouder worden dan gevoelens van het kind. Deze gevoelens kan het kind uitdrukken in gedrag of ook in lichamelijke klachten. 

Graag wil ik dit toelichten met een voorbeeld. Ouders kwamen met hun dochtertje Anna bij mij. Anna, 6 jaar, maakte steeds ruzie met haar zusje van 3 jaar. Ze pestte haar zusje veel en deed haar ook fysiek vaak pijn. Ouders probeerden van alles om dit gedrag te corrigeren, maar niets hielp. Het leek haar zelfs niet te raken. Via de methode van Parind-kindertherapie ging ik met Anna aan het werk. 

Anna haar lichaam gaf aan, dat zij de pijn en het verdriet van haar vader voelde. Dit vertelde ik aan de ouders en vroeg of vader een verdriet met zich meedroeg. Vader zei dat hij met zijn oudere broer ook vaak ruzie had, als kind. Zijn broer pestte en mishandelde hem vaak. Zijn moeder trok dan altijd partij voor zijn broer. De relatie met zijn broer was ook nu niet goed. Zijn moeder hemelde ook nu zijn broer nog steeds op en had voor hem weinig aandacht. Bij het vertellen van dit verhaal werd vader heel emotioneel en gaf aan dit nooit te hebben besproken met zijn moeder en broer. Ik heb hem uitgelegd dat Anna zijn pijn en verdriet voelt en hem dat probeert duidelijk te maken. 

Vader heeft met zijn vrouw over zijn verdriet gepraat en erkenning gegeven aan zijn pijn. Daarna heeft hij met Anna gepraat en haar uitgelegd, dat zij zijn verdriet voelt en dat zij dat bij hem mag laten. Dat hij zijn verdriet gaat verwerken en dat haar boodschap duidelijk is. Het contact tussen Anna en haar zusje verloopt nu normaal en Anna pest haar zusje niet meer. 

In de training “Het kind als spiegel van zijn ouders” leer je hoe je kind en ouders op deze manier kunt helpen. 

Charlotte Langen-Nijmeijer
info@parind.nl