Klachten

Klachtenformulier BivT

Wanneer u een klacht heeft kunt u de volgende procedure volgen:

  1. Uw klacht meldt u aan info@bivt.nl
  2. U omschrijft hierin uw klacht.
  3. De klacht wordt door de verantwoordelijk medewerker Dhr. R.J. Veraar in behandeling genomen.
  4. Binnen 14 kalenderdagen ontvangt u een bericht over de stand van zaken.
  5. Waar nodig zal binnen 20 kalenderdagen de klacht geanalyseerd zijn en afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt u hiervan binnen de gestelde termijn kennis gebracht, waarbij het uitstel wordt toegelicht en wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven
  6. Het BivT zal, indien gegrond, uw klacht als leerpunt binnen de organisatie doorvoeren.
  7. Waar nodig kunt u als klacht inbrenger uitgenodigd worden voor een gesprek en daar waar nodig zullen wij in redelijkheid een oplossing aandragen.
  8. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing dan kan de klacht voorgedragen worden aan de onafhankelijke derden te weten Dhr. J. Verschuren. Uitspraak van deze onafhankelijke derden is bindend voor BivT. Eventuele consequenties worden binnen 14 kalenderdagen uitgevoerd.
  9. Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld en maximaal vijf jaar geregistreerd en digitaal gearchiveerd worden binnen het BivT.