Klachten

Klachtenformulier BivT

Wanneer u een klacht heeft kunt u de volgende procedure volgen:

  1. Uw klacht meldt u aan info@bivt.nl
  2. U omschrijft hierin uw klacht.
  3. De klacht wordt door de verantwoordelijk medewerker in behandeling genomen.
  4. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een bericht over de stand van zaken
  5. Waar nodig zal binnen 10 werkdagen de klacht geanalyseerd zijn en afgehandeld.
  6. Bij een eventueel langere procedure wordt u binnen 10 werkdagen hiervan op de hoogte gebracht.
  7. Het BivT zal, indien gegrond, uw klacht als leerpunt binnen de organisatie doorvoeren.
  8. Waar nodig kunt u als klager uitgenodigd worden voor een gesprek en daar waar nodig zullen wij in redelijkheid een oplossing aandragen.
  9. Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld en maximaal vijf jaar digitaal gearchiveerd binnen het instituut.