Mijn BIVT

Login

Registreren

Wordt voor certificaat en of controle gebruikt.

Mocht er geen beroepsvereniging zijn, vul in dat geval "geen" in. Het kan echter zo zijn dat je dan niet in aanmerking komt voor het volgen van sommige bij- en nascholingen.

In het geval dat er geen beroepsvereniging is, vul dan "geen" in.