Mindfulness brengt geluk: hoe werkt dat dan?

Mindfulness brengt geluk: hoe werkt dat dan?

Door Nathalie Wilkers, trainer Mindfulness voor therapeuten

Wat gebeurt er wanneer je mindfulness toepast? Wat gebeurt er dan in de hersenen? Mindfulness is een manier van leven en een manier van kijken naar de dingen. We leven in een snelle wereld waarin we gewend zijn meerdere dingen tegelijk te doen. Maar hoe bewust zijn we aandachtig bezig met deze dingen? En hoe bewust leven we? Dit artikel legt uit wat er in de hersenen gebeurt wanneer je mindfulness toelaat in je leven.

Wat is mindfulness?

Mindfulness is, in simpele bewoording, het bewust ervaren van de activiteiten die je uitvoert in je leven. We kennen allemaal het fenomeen wel dat we in de auto zitten en naar huis rijden. Soms zit je daarbij zo in een andere gedachten wereld dat je opschrikt en denkt: “O, ben ik hier al”. Je hebt een heel stuk onbewust afgelegd. Een ander voorbeeld is een koekje eten. Ineens realiseer je je dat je koekje op is. Je hebt je niet gerealiseerd dat het koekje al halverwege was. Mindfulness helpt je bewuster leven. Je rijdt bewust in je auto, en je eet bewust je koekje op. Hierbij laat je je niet afleiden door dingen die om je heen gebeuren. Je bent bewust bezig met de dingen die je op dat moment doet. Mindfulness zorgt ervoor dat we bewuster leven en hierdoor de kwaliteit van leven verbeteren.

Connecties in de hersenen

Elk deel in de hersenen heeft een specifieke functie. Zo is er een deel dat is toegewezen aan zicht, reuk, beweging, emotie en zo verder. Net als andere organen in onze hele lichaam, kunnen ook de hersenen zich aanpassen. Als je kijkt naar je spieren zijn die een mooi voorbeeld om aan te tonen dat verandering van dingen in je lichaam mogelijk is. Door de spieren te trainen met krachtraining worden deze sterker, bij rekoefeningen worden ze langer. Zo geldt voor de hersenen bij mindfulness training, dat de structuur van de hersenen en de onderlinge connecties van de deelgebieden sterker worden. Deze connecties hebben veel invloed op wat we doen, hoe we het doen, wat we leuk en niet leuk vinden en het belangrijkste: Hoe we denken.

Wat gebeurt er in de hersenen bij mindfulness?

Mindfulness is een specifieke, mentale oefening voor de hersenen. Hierdoor worden bepaalde gebieden beter ontwikkelt. Omdat mindfulness zich op specifieke, unieke functies richt kan men resultaat verwachten uit dit type oefening. De delen in de hersenen die met mindfulness getraind worden hebben te maken met: “Gerichte aandacht”. Wanneer je iets gericht aandacht geven word je compleet in beslag genomen door wat je op dat moment aan het doen bent. Je denkt niet aan het verleden of de toekomst. Zelfs niet aan jezelf. Het gericht aandacht geven aan iets, komt vaak voor in je dagelijks leven zonder dat je (bewust) bezig bent met mindfulness. Waarschijnlijk kun je je jezelf herinneren wanneer je ergens compleet door in beslag genomen was. Herinner je je ook dat je het verleden en de toekomst daarbij compleet uit de aandacht was? Mensen die mindfulness beoefenen hebben vaker gerichte aandacht momenten. Ze kunnen zich dus eerder en makkelijker volledig richten op de activiteit waar ze op dat moment mee bezig zijn.  

Geluksgevoel door mindfulness

Door het oefenen in mindfulness hoef je je leven niet anders in te richten om een hogere kwaliteit van leven te verkrijgen. Het creëert meer waardering voor de dingen die er zijn en meer dankbaarheid voor alles zoals het is. Door meer aandacht te besteden aan wat er NU gebeurt, trek je je los van de dingen die in het verleden zijn gebeurd en dat wat in de toekomst wellicht zou kunnen gebeuren. We voelen ons veel rijker in onze levenservaring en het heeft een mooiere en diepere betekenis. Omdat in de hersenen de connecties tussen de cellen wordt versterkt, wordt ons gedrag vanzelf ook aangepast. Je zult minder snel emotioneel reageren en beter kunnen anticiperen op dat wat er gebeurt. Je krijgt tevens beter zicht op wat je wel en niet kunt en hoeft te veranderen in je leven. Beslissingen worden makkelijker genomen omdat het verleden en de toekomst niet in het gezichtsveld zitten. Hierdoor gaat er geen energie verloren in wikken en wegen en innerlijketegenstrijdigheden.

Kortom, mindfulness zorgt voor happiness! Wil je dit ervaren en doorgeven aan al jouw cliënten? Kom dan naar de laatste mogelijkheid om mee te doen met de 3 daagse training bij de BivT die start op 2 november 2019 in Den Haag. Schrijf je nu in voor Mindfulness voor therapeuten.