Omgaan met kwetsbare mensen: een visie

Omgaan met kwetsbare mensen: een visie

Door Mariet Rutten & Robert te Pas, trainers Van hoofd naar hart

In de Nederlandse maatschappij zijn er legio mensen die moeilijk of niet kunnen meedoen met het sociale leven en de dagelijkse activiteiten. Oorzaken hiervoor kunnen liggen op fysiek gebied, op psychisch/geestelijk gebied, door psychosomatische stoornis of op sociaal gebied. Ook is een combinatie van problemen een veelvoorkomend verschijnsel. Deze mensen hebben wij ondergebracht in de verzamelnaam kwetsbare doelgroepen.

In de ondersteuning van deze kwetsbaren wordt er vaak gebruik gemaakt van systemen en protocollen. Het lijkt erop dat deze aanpak onvoldoende aansluit bij de werkelijke behoefte van de kwetsbare mens, namelijk gezien worden als mens en niet als cliënt of onderwerp van stigma of plan. Aansluitend bij de kwetsbare mens in de cliënt betekent dit luisteren naar de behoefte(n) en de nadruk leggen op de uniciteit, het narratieve door het delen van de ervaring, op hart, ziel en geest op die wie de mens is  en niet wat hij/zij meedraagt of waaraan hij/zij moet voldoen om mee te kunnen doen in een maatschappij.

Bij ondersteuners én professionals als artsen, therapeuten, alsook bij vrijwilligers en mantelzorgers komen er steeds frustraties naar boven op het huidige beleid en een tijdstekort in menselijke zorg en persoonlijke benadering. Dit maakt ook dat de ondersteuner kwetsbaar wordt. Maatwerk is niet meer haalbaar en dat leidt tot voortdurende aanpassingen. De cliënt voelt zich onbegrepen en niet meer gezien in zijn/haar behoeften.

Vanuit ons hart roepen wij dit een halt toe en hebben een missie om deze verarmende beweging te veranderen. Wat wij willen vormgeven is het zicht op de mens in de ander. Respect voor de kwetsbaarheid, opnieuw in verbinding gaan met zoeken naar het menselijke, het opbouwen van wederzijds vertrouwen, authentiek kunnen en durven zijn. Verbinding maken met de mens in zijn/haar totaliteit, verbinding in hoofd, hart, ziel en lijf.

Wil jij ook bijdragen aan de gezondheid van de ander vanuit deze benadering? Meld je aan voor Van hoofd naar hart.

 

Secretariaat BivT
info@bivt.nl