Missie Statement

Bijscholing instituut voor Therapeuten

Het ‘Bijscholing instituut voor Therapeuten (BivT)’ wil de kwaliteit van zorgverleners professionaliseren in praktijkgerichte bijscholingen. BivT faciliteert op het gebied van de integratieve therapeutische-, psychologische- en coaching gerichte praktijk professionaliseringsdagen voor zowel de alternatieve-, complementaire- en reguliere gezondheidszorg. De praktijkgerichte professionaliseringsbijscholingen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, methodieke ontwikkelingen en de daarbij noodzakelijke theoretische kennis op HBO/WO niveau. BivT richt zich op het faciliteren van toonaangevende specialisaties van ervaren zorgverleners die een passie hebben ontwikkeld met als doel deze kennis over te dragen aan haar collega’s om een gedreven en deskundige behandeling te kunnen uitdragen.

Onze visie

  1. BivT wil in Nederland, als instituut een vooraanstaande bijdrage leveren aan de therapeutische kwaliteit op het gebied van bijscholing en praktijkprofessionalisering voor de integratieve gezondheidszorg door haar voortdurende innovatieve vernieuwingskwaliteit, gebaseerd op een professioneel netwerk aan gespecialiseerde docenten en ondersteund door een excellente facilitaire omgeving.
  2. In navolging van haar vermarkting in Nederland zal in omringende EU landen samenwerking worden aangegaan met als doel haar missie uit te dragen en belangrijke posities in te nemen in de locale markten.

Onze focus van ontwikkeling

  1. Optimale administratieve processen:streven is het maximaal ontwikkelen naar klant- en gebruikersvriendelijke administratieve processen waarbij aspecten als snelheid, eenvoud, heldere informatie en goede afhandeling centrale aspecten zijn.
  2. Netwerk van docenten:een netwerk van collega’s welke zich kenmerkt door het constant op zoek zijn naar dat wat werkt en het vakgebied vernieuwd, een samenwerking aanwezig is waarin met elkaar het beste uit onszelf halen en waar liefde voor het vak gevoeld wordt.
  3. Accreditering:een interne kwaliteit welke ervoor zorgdraagt dat de gewenste accreditaties op een efficiënte wijze worden verkregen en voor de accrediterende instantie toegesneden zijn op een wijze welke zich kenmerkt door ‘aansluiting op hun interne processen’ en ‘hun procedures’.
  4. Locaties:het beschikken over een locatie netwerk in Nederland welke eenvoudig zijn te bereiken door onze cursisten binnen een redelijke reistijd en waarbij de locatie zelf voldoet aan onze eisen; goede praktijkruimte, bereikbaarheid, uitstraling en eventuele ondersteunende catering.
  5. Vermarkten:het op een professionele, open en eerlijke manier onder de aandacht brengen van onze scholingsmogelijkheden bij potentiële deelnemers waarbij communicatie via internet centraal staat. Een eis die wij ons opleggen is dat wij enerzijds onze klantengroepen en hun behoeften kennen en anderzijds innovaties zien en het toepassingsgebied snappen.
  6. Social media:De vermarkting zal via social media worden uitgebreid om doelen binnen de visie te bereiken. Hiervoor zal ingezet worden o.a. internet, website, mobiele website, nieuwsbrief, linkdin, facebook, twitter en beroepsverenigingen.

Set van waarden

Professionele kwaliteit: Met als doel een goed en betrouwbaar product te leveren waarmee de lesdag(en) direct in de praktijk kan worden toegepast en dat gedragen wordt door een facilitaire ondersteuning welke voor ons werkt en het een plezier maakt in het netwerk te kunnen opereren.

Respect: Wederzijds respect is het enige vertrekpunt.

Eerlijk ondernemerschap: We eerlijk maar rechtvaardig handelen naar alle partijen en begrijpen dat de kost voor de baat gaat en dat succes een faire vergoeding rechtvaardig.

© BivT