Partners

Partners BivT

Het BivT werkt samen binnen de complementaire gezondheidzorg met verschillende partners in het veld. Onze doelstelling is het stimuleren van samenwerking in het werkveld tussen de partijen die verschillende rollen innemen. Het BivT hoopt zo te komen tot een hogere kwaliteit van aanbod en een stabielere sector als geheel. Naast de beroepsverenigingen waarmee we samenwerken zijn er ook andere instituten binnen het werkveld. Op deze pagina kun je hier informatie over vinden.

Accreditatie

Opleiders

Trainers