Privacy Beleid

BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten, gevestigd aan Koningstraat 75a 1941 BB Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

[ultimate_gdpr_policy_accept]

Contactgegevens:
www.bivt.nl Koningstraat 75a 1941 BB Beverwijk +31251222210

Persoonsgegevens die wij verwerken

BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bivt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het voeren van een wettelijk verplichte financiele administratie
 • Het afhandelen van de betaling
 • Het verzenden van de nieuwsbrief
 • Om goederen en/of diensten te leveren
 • Het, ingeval van nood, (telefonisch) contact opnemen met deelnemers
 • Het bewaren van een betrouwbaar les-portfolio als naslagwerk voor de deelnemers
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Administratieve / betalingsgegevens:
Het BivT bewaard betalingsgegevens voor minimaal de wettelijk verplichte 7 jaar.

Deelnemers / lesportfolio gegevens:
Daarnaast worden gegevens van de lesportfolio van de deelnemer zo lang mogelijk bewaard (15+ jaar). Dit zodat het altijd mogelijk is voor de deelnemers om aan te tonen dat hij/zij in het verleden een bepaalde scholingsactiviteit gevolgd heeft.

Marketing / communicatie gegevens:
Totdat het adres niet meer lijkt te werken, of totdat er wordt afgemeld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het BivT deelt alleen persoonsgegevens op basis van bewerkerschap. Deze bewerkers hebben een aantal afgeleide verplichtingen voor onder meer de beveiliging en de geheimhouding. Denk hierbij aan bijvoorbeeld boekhouders of nieuwsbrief programma’s. Zij hebben geen eigen doelen met deze gegevens en mogen de gegevens daarvoor ook niet gebruiken. Alleen het delen van deelnemerschap van een scholing kan gedeeld worden aan delen met eigen doelen, dit gebeurd op basis van toestemming van de deelnemers om deze gegevens te delen. BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Veilig internetten

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bivt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BivT Bijscholing instituut voor Therapeuten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bivt.nl. Gegevens worden bewaard op de hostingserver van de website en eventueel lokale kopieën bij het BivT. Hier wordt het beschermt door de nieuwste updates in de software bij het hosting bedrijf en lokaal door middel van beperkt toegang tot het netwerk, firewalls en andere virus/intrusion detectie programma’s. De wetgever heeft specifieke regels voor B2B die het BivT eveneens nakomt.